Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser hos CrossBox i Hadsten

Medlemsbetingelser hos CrossBox gældende pr. 01.12.2020. Læs her bl.a. om pris, ordensregler, ændringer, lukkedage mv.

§ 1 – Medlemskab

§ 1.1 – Personligt medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan personale hos CrossBox forlange at se legitimation samt af få oplyst medlemsnr. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal foretages via eget login på medlemssiderne. Medlemmets adgang til CrossBox’s lokaler og holdtræninger fremgår af handelsbetingelserne.

§ 1.2 – Nøglebrik
Den udleverede nøglebrik, der giver adgang til CrossBox lokalet, er personlig, og må ikke udlånes. Mister man nøglebrikken, er det vigtigt at informere os om dette, så nøglebrikken kan deaktiveres. En ny nøglebrik kan udstedes jf. gældende priser.
Nøglebrikken bedes ved opsigelse af abonnement eller afslutning af bootcamp, afleveres tilbage til CrossBox. Sker dette ikke senest 14 dage efter opsigelsesperioden er udløbet, kan der udstedes et gebyr for manglende nøglebrik.
§ 1.2.1 – Nøglebrik børne abonnement
Børn med børneabonnement får ikke udleveret en nøglebrik. Se yderligere under § 4

§ 1.3- Ændring af medlemsbetingelser
Ændring af medlemsbetingelser kan foretages af CrossBox med 14 dages varsel

§ 1.4 – Opsigelse
Opsigelse af medlemskab hos CrossBox kan ske via ved at kontakte os. Opsigelse kan ske i “løbende måned+1 måned”. Ved opsigelse med kontakt til CrossBox, skal vi modtage din opsigelse senet 4. sidste hverdag i en måned.
§ 1.4.1 – Opsigelse efter bero
Opsigelse efter en bero periode kan tidligst ske når man har påbegyndt en fuld måneds medlemskab.
§ 1.4.1 – Ugyldig opsigelse
En opsigelse kan ikke foretages såfremt dit betalingskort er blevet afmeldt, før end den sidste betaling er foretaget, eller hvis du er i restance med tidligere betalinger. Endvidere kan opsigelse ikke ske, ved blot at afmelde betalingskort.

§ 1.5 – Doping
Doping tolereres ikke. Ved enhver mistanke om anvendelse af doping kan dette medfører udelukkelse. CrossBox er positiv indstillet på, at lade Anti Doping Danmark teste i centeret, såfremt de skulle ønske dette. Ved salg af doping eller andre præstationsfremmende stoffer i CrossBox vil der blive foretaget politianmeldelse og udelukkelse.

§ 1.6 – Priser
Priser hos CrossBox ApS er angivet på vores prisliste. Denne prisliste er altid gældende. Priser kan ændres med 14 dages varsel af CrossBox aps.

Du finder den gældende prisliste her: Gældende prisliste

§ 1.7 – Bero
Det er muligt at sætte abonnementet i bero i en periode på op til 3 måneder. Perioden kan starte d. 1. i næstkommende måned. For hver beroperiode opkræves der et gebyr jf. gældende prisliste.
Perioden kan oprettes ved at kontakte CrossBox. Henvendelsen skal være modtaget senest d. 3. sidste hverdag i en måned for at kunne gælde i næstkommende måned.

§ 2 – Holdtræning

§ 2.1 – Ankomstregistrering
Når du ankommer til CrossBox, skal du ankomstregistrere dig, ved at “bippe” dig ind med din nøglebrik på den grå boks, på venstre side af fordøren. Har du glemt din brik, er det muligt at skrive dig på den fysiske liste som forefindes på bordet til højre når du ankommer til lokalerne.
Har du ikke ankomstregistreret dig, kan du risikere at blive anset som ikke fremmødt, hvilket medfører en betaling for udeblivelse, jf. gældende prisliste.

§ 2.2 – Tilmelding til holdtræning
For at deltage på vores holdtræninger, skal du have booket en plads på det hold du ønsker at deltage på. Bookingen foretages på CrossBox.dk. Du skal være medlem med abonnement eller have klippekort, for at kunne booke plads på en holdtræning.

§ 2.3 – Afmelding til holdtræning
Har du booket dig på holdtræning, og kan du alligevel ikke deltage, skal du framelde dig senest 2 timer før holdstart. Dette for at sikre at personer på venteliste når at få meddelelse om at de nu er kommet på hold. Se endvidere § 2.4

§2.4 – Udeblivelse fra holdtræning
Har du booket en plads på holdtræning og ikke har ankomstregistreret dig, vil du som klippekortmedlem have mistet dit klip. Som abonnementskunde vil du kunne blive opkrævet et udeblivelsesgebyr jf. gældende prisliste (se §1.6).

§2.5 – Ændring og aflysning
CrossBox forbeholder sig ret til, på ethvert tidspunkt, at ændre holdplanen samt holdbeskrivelser.
På helligdage, samt i skoleferier jf. Favrskov Kommunes ferieplan skal du som medlem forvente at holdplanen er ændret ift. “normal”.
Aflysninger af holdtræning meldes ud så snart det konstateres at en holdtræning ikke kan gennemføres eller ændres. Holdtræninger med 4 eller færre deltagere vil som udgangspunkt blive aflyst.

§ 3 – CrossBox lokalet

§ 3.1 – Adgang til lokalet
For at få adgang til lokalet, får du udleveret en nøglebrik. Nøglebrikken skal altid benyttes når du ankommer til CrossBox. Nøglebrikken kan benyttes i åbningstiden – se § 3.2 og § 3.3

§ 3.2 – Åbningstider
Åbningstiden er alle dage fra 06.00 – 22.00. Lokalet skal forlades senest kl. 22.00. På helligdage samt i skoleferier, kan åbningstiderne være ændrede. Information gives på vores facebook side og opslag i lokalet.

§ 3.3 – Lukkedage
I løbet af kalenderåret, forbeholder CrossBox sig ret til, 6 gange, helt eller delvist at lukke lokalet af til arrangementer, konkurrencer, renovering mv. Information gives på vores facebook side og opslag i lokalet.

§ 3.4 – Ophold i CrossBox’s lokaler
Det er kun medlemmer, deltagere på bootcamp, og ventende forældre der må opholde sig i lokalerne. Køkken er til fri afbenyttelse, blot der ryddes behørigt op efter brug. Ventende børn til trænende medlemmer må gerne opholde sig i køkkenet under forældrenes træning.
Ophold i CrossBox’s lokaler skal være med respekt for øvrigt trænende medlemmer.

§ 3.5 – Parkering
Parkering kan foretages omkring bygningen, og på de tilstødende arealer. Parkering foran Flexitechs, kan kun foretages efter kl 16.30.

Se nærmere anvisninger på opslag i lokalerne, eller her: http://crossbox.dk/parkering/

§ 4 – Børn/unge under 15 år

§ 4.1 – Træning under opsyn
Børn og unge under 15, må ikke træne eller i øvrigt benytte udstyret hos CrossBox uden opsyn af en person på min. 15 år, som samtidig også er medlem hos CrossBox
Du må som voksen til et barn der er medlem, gerne opholde dig i lokalerne mens dit barn træner, så der kan holdes opsyn. Det er dit ansvar at barnet benytter udstyr korrekt, og oveholder øvrige anvisninger for ophold og træning.

§ 4.2 – Ophold i lokaler forinden, under og efter holdtræning
Børn og unge under 15 der skal deltage på holdtræning, er ikke under opsyn før tidligst 15 min. før holdtræning starter. Børn og unges ophold i CrossBox’s lokaler før og efter børnetræning og familietræning, samt under alm. holdtræning, er forældrenes ansvar.

Spørgsmål / kommentarer

Har du spørgsmål til medlemsbetingelser, er du velkommen til at skrive til os på info@crossbox.dk