Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser hos CrossBox i Hadsten

Medlemsbetingelser hos CrossBox gældende pr. 15.02.2024. Læs her bl.a. om pris, ordensregler, ændringer, lukkedage mv.

§ 1 – Medlemskab

§ 1.1 – Personligt medlemskab
Et medlemskab omfatter både kunder der har løbende abonnement, har klippekort eller deltager på Bootcamp hos CrossBox
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan personale hos CrossBox forlange at se legitimation samt af få oplyst medlemsnr eller andre personlige oplysninger der kan verificere medlemskab hos CrossBox. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto/kortoplysninger skal foretages via eget login på medlemssiderne. Medlemmets adgang til CrossBox’s lokaler og holdtræninger fremgår af handelsbetingelserne.

§ 1.2 – Nøglebrik
Den udleverede nøglebrik, der giver adgang til CrossBox lokalet, er personlig, og må ikke udlånes. Mister man nøglebrikken, er det vigtigt at informere CrossBox om dette, så nøglebrikken kan deaktiveres. En ny nøglebrik kan udstedes jf. gældende priser.
Nøglebrikken bedes ved opsigelse af abonnement eller afslutning af bootcamp, afleveres tilbage til CrossBox. Sker dette ikke senest 14 dage efter opsigelsesperioden er udløbet, kan der udstedes et gebyr for manglende tilbageleveret nøglebrik.

§ 1.3- Ændring af medlemsbetingelser
Ændring af medlemsbetingelser kan foretages af CrossBox med 14 dages varsel. Der vil altid være oplyst på denne side hvornår medlemsbetingelser senest er opdateret. Det er medlemmets egen forpligtelse at læse medlemsbetingelserne. Ønsker man som medlem hos CrossBox ikke at indgå under nye medlemsbetingelser, kan man opsige sit medlemskab jf. alm. opsigelsesvarsel, og være omfattet af medlemsbetingelserne i opsigelsesperiode. Opsigelse med baggrund i ændrede medlemsbetingelser, skal være CrossBox i hænde senest 14 dage efter ændring af medlemsbetingelserne er trådt i kraft.

§ 1.4 – Opsigelse
Opsigelse af medlemskab hos CrossBox kan ske, ved at kontakte os pr. mail. Opsigelse kan ske efter betingelsen “løbende måned+1 måned”. For rettidig opsigelse, skal vi modtage din opsigelse senet 4. sidste hverdag i en måned. Foretages opsigelsen senere end dette fortsætter abonnementet i “løbende måned + 2 måneder”
§ 1.4.1 – Opsigelse efter bero
Opsigelse efter en bero periode kan tidligst ske når man har påbegyndt og betalt for, en fuld måneds medlemskab.
§ 1.4.3 – Ugyldig opsigelse
En opsigelse kan ikke foretages såfremt dit betalingskort er blevet afmeldt, før end den sidste betaling er foretaget, eller hvis du er i restance med tidligere betalinger. Endvidere kan opsigelse ikke ske, ved blot at afmelde betalingskort. I disse tilfælde vil vi forbeholde os ret til at opkræve restbeløb via faktura, pålagt ekspeditionsgebyr. Bliver restbeløbet ikke betalt efter gentagne rykkere, forbeholder vi os ret til at overdrage det skyldige beløb til inddragelse hos inkassovirksomhed.

§ 1.5 – Doping
Doping tolereres ikke. Ved enhver mistanke om anvendelse af doping kan dette medfører udelukkelse. CrossBox er positiv indstillet på, at lade Anti Doping Danmark teste i centeret, såfremt de skulle ønske dette. Ved salg af doping eller andre præstationsfremmende stoffer i CrossBox vil der blive foretaget politianmeldelse og udelukkelse på livstid.

§ 1.6 – Priser
Priser hos CrossBox ApS er angivet på vores prisliste. Denne prisliste er altid gældende. Priser kan ændres med 14 dages varsel af CrossBox ApS.

Du finder den gældende prisliste her: Gældende prisliste

§ 1.7 – Bero
Det er muligt at sætte abonnementet i bero i en periode på op til 3 måneder. Perioden kan starte d. 1. i næstkommende måned. For hver beroperiode opkræves der et gebyr jf. gældende prisliste.
Perioden kan oprettes ved at kontakte CrossBox. Henvendelsen skal være modtaget senest d. 4. sidste hverdag i en måned for at kunne gælde fra næstkommende måned.

§ 1.8 – Betaling
Betaling foretages med et tilknyttet betalingskort. For medlemmer med abonnement trækkes betaling d. første hverdag i hver måned. Abonnement er betalt forud.
§ 1.8.1 – Manglende betaling
Ved manglende betaling vil du modtage en mail fra os med betalingspåmindelse. En betaling der er mere end 10 dage overskredet kan pålægges rykkergebyr på op til 100 kr. pr. yderligere betalingspåmindelse. En betaling der er overskredet med mere end 15 dage, vil medføre udelukkelse af booking på holdtræning, og øvrig adgang til CrossBox. Har vi ikke modtaget betaling senest inden næste forfald af betaling, kan det skyldige beløb overdrages til inkasso. Omkostninger for dette vil blive pålagt medlemmet.

§ 1.9 – Behandling af personfølsomme oplysninger
Af sikkerhedshensyn anbefaler vi at du ikke sender personfølsomme oplysninger pr. mail til CrossBox, men foretager ændringer via medlemslogin.
Vælger du at sende personfølsomme oplysninger til CrossBox via åben kommunikation som fx. mail, messenger, instagram mv. kan CrossBox ApS ikke gøres ansvarlig for tab af disse oplysninger til 3. mand.

§ 1.10 – Klippekort
Medlemmer med klippekort har kun adgang til at deltage på holdtræning, og kun med forhåndsbooking via holdbooking på www.crossbox.dk.
§ 1.10.1 – inaktivitet
Et medlem med klippekort anses for værende inaktivt, hvis der ikke over en 12 mdr. periode mindst er foretaget brug af klippekortet en gang. Ved inaktivitet forbeholder CrossBox sig ret til at deaktiverer nøglebrik. Har medlemmet ikke været aktiv mindst en gang på 18 mdr. forbeholder CrossBox sig ret til at inddrage evt. restsaldo på klippekort, og deaktivere medlemmet.

§ 2 – Holdtræning

§ 2.1 – Ankomstregistrering
Når du ankommer til CrossBox, skal du ankomst registrere dig, ved at “bippe” dig ind med din nøglebrik på den grå boks, på venstre side af fordøren. Har du glemt din brik, er det muligt at skrive dig på den fysiske liste som forefindes på bordet til højre når du ankommer til lokalerne.
Har du ikke ankomstregistreret dig, kan du risikere at blive anset som “ikke fremmødt”, hvilket medfører en betaling for udeblivelse, jf. gældende prisliste.

§ 2.2 – Tilmelding til holdtræning
For at deltage på vores holdtræninger, skal du have booket en plads på det hold du ønsker at deltage på. Bookingen foretages på Crossbox.dk. Du skal være medlem med abonnement eller have klippekort, for at kunne booke plads på en holdtræning.

§ 2.3 – Afmelding til holdtræning
Har du booket dig på holdtræning, og kan du alligevel ikke deltage, skal du framelde dig senest 2 timer før holdstart. Dette for at sikre at personer på venteliste når at få meddelelse om at de nu er kommet på hold. Se endvidere § 2.4

§2.4 – Udeblivelse fra holdtræning
Har du booket en plads på holdtræning og ikke har ankomstregistreret dig, vil du som klippekortmedlem have mistet dit klip. Som abonnementskunde vil du kunne blive opkrævet et udeblivelsesgebyr jf. gældende prisliste (se §1.6).

§2.5 – Ændring og aflysning
CrossBox forbeholder sig ret til, på ethvert tidspunkt, at ændre holdplanen samt holdbeskrivelser.
På helligdage, samt i skoleferier jf. Favrskov Kommunes ferieplan skal du som medlem forvente at holdplanen er ændret ift. “normal”.
Aflysninger af holdtræning meldes ud så snart det konstateres at en holdtræning ikke kan gennemføres eller ændres. Holdtræninger med 3 eller færre deltagere kan blive aflyst.

§ 3 – CrossBox lokalet

§ 3.1 – Adgang til lokalet
For at få adgang til lokalet, får du udleveret en nøglebrik. Nøglebrikken skal altid benyttes til ankomstregistrering, når du ankommer til CrossBox. Nøglebrikken kan benyttes i åbningstiden – se § 3.2 og § 3.3

§ 3.2 – Åbningstider
Åbningstiden er angivet på forsiden. Lokalet skal forlades senest ved den angivne lukketid – ophold i lokalerne efter lukketid er ikke tilladt. Ved ophold efter lukketid der udløser alarm, er det medlemmet der pålægges betaling for alarmudkald. På helligdage samt i skoleferier, kan åbningstiderne være ændrede. Information gives på vores facebook side og evt. opslag i lokalerne.

§ 3.3 – Lukkedage
I løbet af kalenderåret, forbeholder CrossBox sig ret til, 6 gange, helt eller delvist at lukke lokalet af til arrangementer, konkurrencer, renovering mv. Information gives på vores facebook side og opslag i lokalet.

§ 3.4 – Ophold i CrossBox’s lokaler
Det er kun aktive medlemmer og deltagere på bootcamp, der må opholde sig i lokalerne. Køkken er til fri afbenyttelse, blot der ryddes behørigt op efter brug. Ventende børn til trænende medlemmer må gerne opholde sig i køkkenet under forældrenes træning.
Ophold i CrossBox’s lokaler skal altid være med respekt for øvrigt trænende medlemmer.

§ 3.5 – Parkering
Parkering kan foretages omkring bygningen, og på de tilstødende arealer. Parkering foran Flexitechs, kan kun foretages efter kl. 16.30.

Se nærmere anvisninger på opslag i lokalerne, eller her: http://crossbox.dk/parkering/

§ 4 – Børn/unge under 15 år

§ 4.1 – Træning under opsyn
Børn og unge under 15, må ikke træne eller i øvrigt benytte udstyret hos CrossBox uden opsyn af en person på min. 15 år, som samtidig også er medlem hos CrossBox. Børn og unge under 15 år skal desuden have et børneabonnement, for at må benytte udstyret hos CrossBox

§ 4.2 – Ophold i lokaler forinden, under og efter holdtræning
Børn og unge under 15 der skal deltage på holdtræning, er ikke under opsyn før tidligst 15 min. før holdtræning starter. Børn og unges ophold i CrossBox’s lokaler før og efter børnetræning og familietræning, samt under alm. holdtræning, er forældrenes ansvar.

§ 4.3 – Børn/Unge under 15 år er forældre/værges ansvar
Børn og unge under 15 der opholder sig i CrossBox’s lokaler og træner hos CrossBox er forældre/værges ansvar. CrossBox ApS har ikke opsynspligt og ansvar for evt. skader ved træning. Forældre/værge er erstatningspligtige for den unge.

Spørgsmål / kommentarer

Har du spørgsmål til medlemsbetingelser, er du velkommen til at skrive til os på info@crossbox.dk