Selvtræning hos CrossBox

CrossBox Hadsten - indvendigt overblik

Kalender til brug for selvtræning

Som abonnent eller som deltager på bootcamp, har du mulighed for selvtræning hos CrossBox. Det kan være i CrossBox store hal, eller i vores mindre PT rum, såfremt disse ikke er optagede af holdtræninger, personlig træning mv. Selvtræning kan være, hvor du selv vil træne, eller I, som en mindre gruppe, ønsker at træne jeres egen WOD. For at gøre planlægningen af selvtræning nem og overskuelig, finder du på denne side en kalender. Kalenderen viser alle aktiviteter i lokalet, så du hurtigt kan danne dig et overblik over mulighed for selvtræning i CrossBox lokalet. Vi anbefaler at træning på egen hånd, planlægges på tidspunkter, hvor der ikke er holdtræning. Dette skyldes, at deltagerne på holdtræning lægger beslag på en del af udstyret og pladsen i lokalet. Endvidere vil musikken i lokalet være styret efter holdtræningen. Og slutteligt er der mange mennesker i lokalet ved en holdtræning.

Herunder finder du kalenderen, som viser hvornår lokalet hos CrossBox benyttes til holdtræning, bootcamp mv.. Ønsker du at se kalenderen for en anden uge end den uge vi er i, kan du klikke på kalenderikonet efter teksten “find dato”

Anvisninger for selvtræning

For at sikre god træning for alle der ønsker at træne selv eller i mindre grupper, har vi opstillet følgende anvisninger:

  1. Musikken i lokalet kan styres via egen telefon. Lydstyrken skal sættes så der tages hensyn til evt. hold, samt omgivelserne (ved åben port). Afspiller man egen musik, bedes der tages hensyn til alle i lokalet. Kan man ikke blive enige om musik, er det de først ankomne der har retten til at bestemme hvilken musik der afspilles.
    Sidste person der forlader lokalet, bedes slukke for anlæg, så dette ikke unødigt bruger strøm.
  2. Udstyr bedes sat på rette plads efter brug, samt rengjort, hvis der er benyttet kalk. Reserver venligst ikke mere udstyr end i skal bruge, så flest mulige kan træne deres planlagte WOD
  3. For at minimere slid på udstyr og gulv, samt reducere larm, bedes træning med tungt udstyr, foretaget på de indrettede løfte zoner, hvor der er placeret gummigulv. Her kan man til gengæld droppe, da udstyr og gulv er dimensioneret til dette.

Få adgang til selvtræning hos CrossBox

Ønsker du at få adgang til selvtræning, eller benytte dig af muligheden for holdtræning hos CrossBox i Hadsten, kan du ved at klikke på linket herunder, komme direkte til vores “bliv medlem” side.

Bliv medlem her