Information om Corona restriktioner hos CrossBox

Corona virus – Covid 19 har siden marts 2020, haft stor påvirkning på os allesammen. Vi skal alle holde en god afstand til hinanden, vaske hænder, bruge håndsprit og tænke meget over vores sociale interaktioner. Det er derfor også en anderledes oplevelse at besøge os, end før Corona,. Vi skal holde fornuftig afstand til personer uden for vores normale omgangskreds og gøre rent/spritte af. Vi følger naturligvis myndighedernes anbefalinger, og er glade for at vi kan byde jer velkommen til en god og sikker træningsoplevelse hos CrossBox.

CrossBox i Hadsten tilbyder pt. udendørs holdtræning

Udendørs træning åbner d. 1. marts 2021. Udendørs træning foregår udelukkende på hold. Du kan se tider og booke plads på vores hjemmeside. Alle indendørs aktiviteter er desværre fortsat lukkede frem til d. 05.04.2021

Nedenstående retningslinjer gælder fra når vi igen kan åbne for træning hos CrossBox. Reglerne omfatter både indendørs og udendørs træning.

Vi går meget op i at følge alle anvisninger fra sundheds- myndighederne, og at sikre alle mod unødig smitterisiko. Det er os derfor meget magtpåliggende, at gøre det klart, at alle udstukne retningslinjer følges, og alle anvisninger i lokalet SKAL overholdes.

Generelle ændringer i CrossBox

I forbindelse med udmeldingen omkring nye restriktioner der er gældende fra d. 26.10.2020, har vi lavet et nyhedsbrev, som opdateres efterhånden som restriktionerne bliver tydeliggjort. Her er informationer om holdtræning, Børnetræning, Bootcamp samt fri træning. Du finder nyhedsbrevet ved at klikke på nedenstående link. Længere nede på denne side finder du mere specifikke angivelser af restriktioner vedr. træning, samt brug af mundbind.

Nyhedsbrev Corona restriktioner – Læs det her

Restriktioner vedr. træning hos CrossBox

Når du tilmelder dig et hold hos CrossBox i Hadsten, i perioden fra 01.03.2021 og frem, er der en række restriktioner og anbefalinger du skal gøre dig bekendt med. Læs venligst hele listen grundigt:

Corona restriktioner ved træning:

🔹 Der er et begrænset antal medlemmer + instruktør på vores hold (dette for at sikre udstyr til alle på holdtræninger, samt mulighed for at holde den fornødne afstand.
🔹 Ved lokale smitteudbrud, forbeholder vi os ret til at aflyse alle hold og aktiviteter med kort varsel. Der ydes ikke kompensation for aflyste aktiviteter.
🔹 Vi opfordrer til, at du som medlem kun laver en fremtidig booking til 2 holdtræninger pr. uge, sådan at vi kan tilbyde så mange som muligt en plads på en holdtræning i løbet af en uge. Er der på dagen plads på et hold, og har du en fremtidig booking, eller har du allerede deltaget på et eller flere hold i den pågældende uge, er du selvfølgelig velkommen til at booke en plads, så holdene kan blive fyldt op.
🔹 Er du syg eller har symptomer på sygdom, kan du ikke træne hos CrossBox, men skal holde dig hjemme til 48 timer efter du er symptomfri.
🔹 Vi opfordrer vores medlemmer til løbende at blive testet, for at minimerer risikoen for smittespredning.
🔹 Frem til 05.04.2021 er det ikke muligt at benytte indendørs faciliteter som omklædning, toilet, vandhaner mv.
🔹 Ved ankomst til CrossBox skal du vaske din hænder grundigt / benytte den opstillede håndsprit.
🔹 Der trænes med et minimum af udstyr, og der skal holdes 2 meters afstand til personer udenfor din husstand / normale omgangskreds.
🔹 Holdenes varighed er op til 55 min. inkl. rengøring og afspritning.
🔹 Kom gerne omklædt og forlad bygningerne/området straks efter træningen er afsluttet, for at minimere antal personer i lokalerne/på området.
🔹 Medbring gerne selv håndsprit.
🔹 Ved selvtræning skal brugt udstyr afsprittes med det opstillede desinfektionsmiddel. Forsøg at begræns brugen af udstyr.

Vedr. indendørs træning (relevant ved. åbning)
🔹 Ved toiletbesøg, bedes der sprittes af med de opstillede desinfektions sprayflasker.
🔹 Efter længere ophold i køkken (mere end 15 min.) skal borde og andre kontaktflader, primært bordplader, afsprittes, eller gøres rent med.
🔹 Der kan maksimalt opholde sig 50 personer i lokalerne.
🔹 Retningslinjerne udarbejdet af Kulturministeriet samt sundhedsstyrelsen overholdes til enhver tid. Retningslinjerne fra kulturministeriet kan findes her:
https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/

Brug af mundbind hos CrossBox

De nye påbud gælder også for cafèer og restauranter i Næstved Storcenter -  Næstved Netavis

Som udgangspunkt skal du benytte mundbind, så snart du træder ind af døren hos CrossBox. Vi har sat skilte op, og lavet afmærkning i zoner hvor mundbind SKAL benyttes. For at give dig et nemt overblik til forberedelse af dit besøg hos CrossBox, finder du her undtagelserne for brug af mundbind:

🔹 Ankommer du omklædt og går du direkte til din træning, skal du IKKE benytte mundbind. For at være undtaget fra mundbind til holdtræning, skal du tidligst ankomme 5 min. før holdstart, og du skal gå direkte til hal 1 hvor alle holdtræninger starter.
🔹 Skal du under træning benytte toilet, kan du gøre dette, hvis du bagefter genoptager træning eller forlader CrossBox. Du kan benytte det første toilet du kommer til. Øvrige toiletter kan ikke benyttes uden brug af mundbind. Der vil være markering heraf.
🔹Når du er færdig med din træning, skal du forlade CrossBox lokaler med det samme. Tager du ophold, eller vælger du at klæde om, skal du benytte mundbind.
🔹Børn og unge under 12 år, skal ikke bære mundbind