Information om Corona restriktioner hos CrossBox

Corona virus – Covid 19 har siden marts 2020, haft stor påvirkning på os allesammen. Vi skal alle holde en god afstand til hinanden, vaske hænder, bruge håndsprit og tænke meget over vores sociale interaktioner. Det er derfor også en anderledes oplevelse at besøge os, end før Corona brød ud. Vi skal holde fornuftig afstand til personer uden for vores normale omgangskreds, gøre mere rent/spritte af, testes og fremvise coronapas. Vi følger naturligvis myndighedernes anbefalinger, og er glade for at vi kan byde jer velkommen til en god og sikker træningsoplevelse hos CrossBox.

Holdtræning hos CrossBox fra d. 10 maj 2021

For at imødekomme alle, vil der fortsat vær holdtræning både inde og ude. Her kan du læse mere om holdtræning hos CrossBox i Hadsten

Udendørs holdtræning åbner d. 1. marts 2021. Udendørs træning foregår udelukkende på hold. Du kan se tider og booke plads på vores hjemmeside. Du kan på vores holdplan se om holdet er udendørs. Ved udendørs træning på hold er der IKKE krav om coronapas. Øvrige generelle restriktioner og anbefalinger gælder.

Indendørs holdtræning åbner fra d. 10 maj 2021 på udvalgte hold. Det vil fremgå af holdplanen om et hold er indendørs. For at deltage på et indendørs hold, er der følgende regler og restriktioner:

  • Er du 18 år eller derover, skal du kunne fremvise et gyldigt coronapas sammen med gyldig id til instruktøren, forud for holdtræningens start. Kan du ikke fremvise et gyldigt coronapas, vil du ikke kunne deltage på holdet, og du skal forlade lokalerne.
  • Når du ankommer til lokalerne vil du ikke selv kunne åbne døren med din nøglebrik. Instruktøren vil enten have døren åbne, eller åbne for dig.

Vi går meget op i at følge alle anvisninger fra sundheds- myndighederne, og at sikre alle mod unødig smitterisiko. Det er os derfor meget magtpåliggende, at gøre det klart, at alle udstukne retningslinjer følges, og alle anvisninger i lokalet SKAL overholdes.

Selvtræning hos CrossBox

Det bliver muligt at træne på egen hånd i CrossBox. Selvtræning bliver i faste tidsintervaller hen over ugen, og vil løbende blive evalueret ift. brugen af selvtræning. For at kunne selvtræne, er der følgende regler og restriktioner:

  • Er du 18 år eller derover, skal du kunne fremvise et gyldigt coronapas sammen med gyldig id til personalet, forud for træningens start. Kan du ikke fremvise et gyldigt coronapas, vil du ikke kunne få adgang til lokalerne.
  • Du skal afslutte din træning ved den angivne lukketid. Restriktionerne tilsiger at der skal være personale til stede ved indendørs træning.
  • Det brugte udstyr rengøres og sættes på plads efter brug. Respekter andre trænende medlemmer, og forsøg at hold afstand – min. 2 meter.

Generelle restriktioner og anbefalinger vedr. træning hos CrossBox

Når du træner hos CrossBox i Hadsten, i perioden fra 10.05.2021 og frem, er der en række restriktioner og anbefalinger du skal gøre dig bekendt med. Læs venligst hele listen grundigt:

Corona restriktioner ved træning:

🔹 Der er et begrænset antal medlemmer + instruktør på vores hold (dette for at sikre udstyr til alle på holdtræninger, samt mulighed for at holde den fornødne afstand.
🔹 Ved lokale smitteudbrud, forbeholder vi os ret til at aflyse alle hold og aktiviteter med kort varsel. Der ydes ikke kompensation for aflyste aktiviteter med baggrund i corona.
🔹 Er du syg eller har symptomer på sygdom, kan du ikke træne hos CrossBox, men skal holde dig hjemme til 48 timer efter du er symptomfri. Symptomer på corona finder du ved at klikke på følgende link: Corona Sympotomer
🔹 Vi opfordrer vores medlemmer til løbende at blive testet, for at minimerer risikoen for smittespredning. Også selvom man udelukkende træner på udendørs hold.
🔹 Det er muligt at benytte indendørs faciliteter som omklædning, toilet, vandhaner mv. Dette kræver fremvisning af coronapas samt gyldigt ID. Der er begrænset plads i omklædningsrum, så alle medlemmer opfordres til at møde op omklædt.
🔹 Ved ankomst til CrossBox skal du vaske din hænder grundigt / benytte den opstillede håndsprit. Du skal løbende vaske hænder/benytte håndsprit, samt afspritte brugt udstyr.
🔹 Der trænes med et minimum af udstyr, og der skal holdes 2 meters afstand til personer udenfor din husstand / normale omgangskreds / sociale boble.
🔹 Holdenes varighed er op til 55 min. inkl. rengøring og afspritning.
🔹 Kom gerne omklædt og forlad bygningerne/området straks efter træningen er afsluttet, for at minimere antal personer i lokalerne/på området.
🔹 Medbring gerne selv håndsprit.
🔹 Ved selvtræning skal brugt udstyr afsprittes med det opstillede desinfektionsmiddel. Forsøg at begræns brugen af udstyr for at skåne udstyret samt at forebygge risiko for evt. smitespredning..

Vedr. indendørs træning
🔹 Ved toiletbesøg, bedes der sprittes af med de opstillede desinfektions sprayflasker.
🔹 Efter længere ophold i køkken (mere end 15 min.) skal borde og andre kontaktflader, primært bordplader, afsprittes, eller gøres rent med.
🔹 Der kan maksimalt opholde sig 50 personer i lokalerne inkl. instruktører og andet personale.
🔹 Der må ikke tages ophold i træningslokalerne før eller efter træning. Her kan køkken evt. benyttes. Husk at retningslinjer vedr. maksimal antal personer i lokalerne skal overholdes
🔹 Retningslinjerne udarbejdet af Kulturministeriet samt sundhedsstyrelsen overholdes til enhver tid. Retningslinjerne fra kulturministeriet kan findes her:
https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/