Information om Corona restriktioner hos CrossBox

Corona virus – Covid 19 er desværre kommet tilbage, og der er vedtaget restriktioner der også omfatter træning i CrossBox. Her kan du læse mere om hvordan du skal forholde dig.

Holdtræning hos CrossBox fra d. 19. december 2021

Alle holdtræninger er fra d. 1. august indendørs hold. For at deltage på holdtræning er der følgende restriktioner i forhold til covid 19 retningslinjer.

  • Kommer du til lokalerne uden at være omklædt, skal du bære mundbind frem til omklædningen.
  • Kommer du tidligere en 10 min før holdstart, eller opholder dig i CrossBox’s lokaler efter endt træning, skal du også benytte mundbind.
  • Er du syg, har du corona virus eller er du nær kontakt til personer med corona virus, kan du ikke deltage på holdtræning. Du skal være rask, eller have gennemført test jf. sundhedsmyndighedernes anvisninger, før du igen kan deltage på holdtræning.

Vi går meget op i at følge alle anvisninger fra sundheds- myndighederne, og at sikre alle mod unødig smitterisiko. Det er os derfor meget magtpåliggende, at gøre det klart, at alle udstukne retningslinjer følges, og alle anvisninger i lokalet SKAL overholdes.

Open Gym / Selvtræning hos CrossBox

Det bliver muligt at træne på egen hånd i CrossBox. Selvtræning bliver i faste tidsintervaller hen over ugen, og vil løbende blive evalueret ift. brugen af selvtræning. For at kunne selvtræne, er der følgende regler og restriktioner:

  • Det brugte udstyr rengøres og sættes på plads efter brug. Respekter andre trænende medlemmer, og forsøg at hold afstand – min. 2 meter.
  • Kommer du til lokalerne uden at være omklædt, skal du bære mundbind frem til omklædningen.
  • Kommer du tidligere en 10 min før holdstart, eller opholder dig i CrossBox’s lokaler efter endt træning, skal du også benytte mundbind.

Generelle restriktioner og anbefalinger vedr. træning hos CrossBox

Når du træner hos CrossBox i Hadsten, i perioden fra 19.12.2021 og frem, er der en række restriktioner og anbefalinger du skal gøre dig bekendt med. Læs venligst hele listen grundigt:

Corona restriktioner ved træning:

🔹 Der er et begrænset antal medlemmer + instruktør på vores hold (dette for at sikre udstyr til alle på holdtræninger, samt mulighed for at holde den fornødne afstand.
🔹 Ved lokale smitteudbrud, forbeholder vi os ret til at aflyse alle hold og aktiviteter med kort varsel. Der ydes ikke kompensation for aflyste aktiviteter med baggrund i corona.
🔹 Er du syg eller har symptomer på sygdom, kan du ikke træne hos CrossBox, men skal holde dig hjemme til 48 timer efter du er symptomfri. Symptomer på corona finder du ved at klikke på følgende link: Corona Sympotomer
🔹 Vi opfordrer vores medlemmer til løbende at blive testet, for at minimerer risikoen for smittespredning.
🔹 Det er muligt at benytte indendørs faciliteter som omklædning, toilet, vandhaner mv. Der er begrænset plads i omklædningsrum, så alle medlemmer opfordres til at møde op omklædt.
🔹 Ved ankomst til CrossBox skal du vaske din hænder grundigt / benytte den opstillede håndsprit. Du skal løbende vaske hænder/benytte håndsprit, samt afspritte brugt udstyr.
🔹 Holdenes varighed er op til 60 min. inkl. rengøring og afspritning.
🔹 Ved selvtræning skal brugt udstyr afsprittes med det opstillede desinfektionsmiddel. Forsøg at begræns brugen af udstyr for at skåne udstyret samt at forebygge risiko for evt. smitespredning..

Vedr. ophold i CrossBox’ lokaler
🔹 Ved toiletbesøg, bedes der sprittes af med de opstillede desinfektions sprayflasker.
🔹 Efter længere ophold i køkken (mere end 15 min.) skal borde og andre kontaktflader, primært bordplader, afsprittes, eller gøres rent med.
🔹 Der bør maksimalt opholde sig 50 personer i lokalerne inkl. instruktører og andet personale.
🔹 Der må ikke tages ophold i træningslokalerne før eller efter træning. Her kan køkken evt. benyttes. Husk at retningslinjer vedr. maksimal antal personer i lokalerne skal overholdes
🔹 Retningslinjerne udarbejdet af Kulturministeriet samt sundhedsstyrelsen overholdes til enhver tid.