Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser hos CrossBox i Hadsten

Medlemsbetingelser hos CrossBox gældende pr. 01.09.2019. Læs her bl.a. om pris, ordensregler, ændringer, lukkedage mv.

§ 1 – Medlemskab

§ 1.1 – Personligt medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan personale hos CrossBox forlange at se legitimation samt af få oplyst medlemsnr. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal foretages via eget login på medlemssiderne. Medlemmets adgang til CrossBox’s lokaler og holdtræninger fremgår af handelsbetingelserne.

§ 1.2 – Nøglebrik
Den udleverede nøglebrik, der giver adgang til CrossBox lokalet, er personlig, og må ikke udlånes. Mister man nøglebrikken, er det vigtigt at informere os om dette, så nøglebrikken kan deaktiveres. En ny nøglebrik kan udstedes jf. gældende priser.

§ 1.3- Ændring af medlemsbetingelser
Ændring af medlemsbetingelser kan foretages af CrossBox med 14 dages varsel

§ 1.4 – Opsigelse
Opsigelse af medlemskab hos CrossBox kan ske via medlemslogin eller ved at kontakte os. Opsigelse kan ske i løbende måned. Ved opsigelse med kontakt til CrossBox, skal vi modtage din opsigelse senet 4. sidste hverdag i en måned.

§ 1.5 – Doping
Doping tolereres ikke. Ved enhver mistanke om anvendelse af doping kan dette medfører udelukkelse. CrossBox er positiv på at lade Anti Doping Danmark teste i centeret, såfremt de skulle ønske dette. Ved salg af doping eller andre præstationsfremmende stoffer i CrossBox vil der blive foretaget politianmeldelse.

§ 2 – Holdtræning

§ 2.1 – Ankomstregistrering
Når du ankommer til CrossBox, skal du ankomstregistrere dig, ved at “bippe” dig ind med din nøglebrik på den grå boks, på højre side af fordøren. Har du glemt din brik, er det muligt at skrive dig på den fysiske liste på opslagstavlen i gangen.
Har du ikke ankomstregistreret dig, kan du risikere at blive anset som ikke fremmødt.

§ 2.2 – Tilmelding til holdtræning
For at deltage på vores holdtræninger skal du have booket en plads på de hold du ønsker at deltage på. Bookingen foretages på CrossBox.dk. Du skal være medlem med abonnement, for at kunne booke plads på en holdtræning.

§ 2.3 – Afmelding til holdtræning
Har du booket dig på holdtræning, og kan du alligevel ikke deltage, skal du framelde dig senest 2 timer før holdstart. Dette for at sikre at personer på venteliste når at få meddelelse om at de nu er kommet på hold.

§2.4 – Udeblivelse fra holdtræning
Har du booket en plads på holdtræning og ikke har ankomstregistreret dig, vil du som klippekortmedlem have mistet dit klip. Som abonnementskunde vil du kunne blive opkrævet et udeblivelsesgebyr på 30 kr.

§2.5 – Ændring og aflysning
CrossBox forbeholder sig ret til at ændre holdplanen på helligdage, samt i skoleferier jf. Favrskov Kommunes ferieplan.
Aflysninger af holdtræninger meldes ud så snart det konstateres at en holdtræning ikke kan gennemføres.

§ 3 – CrossBox lokalet

§ 3.1 – Adgang til lokalet
For at få adgang til lokalet, får du udleveret en nøglebrik. Nøglebrikken skal altid benyttes når du ankommer til CrossBox. Nøglebrikken kan benyttes i åbningstiden – se § 3.2 og § 3.3

§ 3.2 – Åbningstider
Åbningstiden er alle dage fra 06.00 – 22.00. Lokalet skal forlades senest kl. 22.00. På helligdage samt i skoleferier kan åbningstiderne være ændrede. Information gives på vores facebook side og opslag i lokalet.

§ 3.3 – Lukkedage
I løbet af kalenderåret, forbeholder CrossBox sig ret til, 6 gange, helt eller delvist at lukke lokalet af til arrangementer, konkurrencer, renovering mv. Information gives på vores facebook side og opslag i lokalet.

§ 3.4 – Ophold i CrossBox’s lokaler
Køkken er til fri afbenyttelse, blot der ryddes behørigt op efter brug.
Ophold i CrossBox’s lokaler skal være med respekt for trænende medlemmer.

§ 3.5 – Parkering
Da vi deler matriklen med flere lejere, er det ikke muligt at benytte alle parkeringspladser for CrossBox medlemmer. Der må ikke parkeres på langsiden op mod privatboligen, samt foran porte og udkørsler. Er der optaget på alle øvrige pladser, henviser vi til parkering på Brogårdsvej.

§ 4 – Børn/unge under 15 år

§ 4.1 – Træning under opsyn
Børn og unge under 15, må ikke træne eller i øvrigt benytte udstyret hos CrossBox uden opsyn af en voksen (Person på min. 18 år)

§ 4.2 – Ophold i lokaler forinden, under og efter holdtræning
Børn og unge under 15 der skal deltage på holdtræning, er ikke under opsyn før tidligst 15 min. før holdtræning starter. Børn og unges ophold i CrossBox’s lokaler før og efter børnetræning og familietræning, samt under alm. holdtræning, er forældrenes ansvar.

Spørgsmål / kommentarer

Har du spørgsmål til medlemsbetingelser, er du velkommen til at skrive til os på hadsten@crossbox.dk