Handelsbetingelser

Herunder finder du de samlede handelsbetingelser hos CrossBox ApS som du ved indgåelse af medlemskab, køb af abonnement samt køb af klippekort, accepterer:


Ydelser sælges af CrossBox ApS cvr: 40623329 I det følgende afsnit benævnes CrossBox ApS som CrossBox

Handelsbetingelser

Indbetalte beløb kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte hold/aktivitet. Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med den ansvarlige leder. Det fulde beløb hæves på betalerens konto med det samme.
Der modtages betaling fra flg. korttyper: Visa/Dankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron 

Øvrige vilkår

Ved accept af handelsbetingelser, accepteres de på hjemmesiden crossbox.dk angivne handelsbetingelser samt medlemsbetingelser ligeledes.

Ydelser sælges af CrossBox ApS cvr: 40623329 I det følgende afsnit benævnes CrossBox ApS som CrossBox

Rettigheder
Alle rettigheder til leverede digitale produkter tilhører CrossBox ApS. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. Digitale produkter udleveret af CrossBox ApS må ikke videreformidles uden skriftlig accept fra CrossBox ApS

Ansvarsfraskrivelse
Udleveret materiale, blogs og øvrigt materiale er udarbejdet med baggrund i viden der er tilegnet via uddannelse og kurser. Hertil løbende indhentning af viden fra relevante kilder som udgiver artikler og afhandlinger på området. Alt indhold skal betragtes som guides, angivelser og inspiration, der stilles til rådighed, uden nogen form for garanti.

Al træning i CrossBox foregår på eget ansvar. Forældre der medtager børn/unge under 18 år, har ansvaret for at de benytter træningsredskaber forsvarligt, og i øvrigt ikke kommer til skade ifbm. træningen. Lokaler eller dele af lokalet som ar lukket af eller markeret med privat/ingen adgang må ikke benyttes, og færdsel i disse områder er på eget ansvar.
Som medlem hos CrossBox er man selv ansvarlig for at være i helbredsmæssig tilstand der tillader deltagelse på holdtræning eller fri træning. Ved deltagelse i holdtræning er det meget vigtigt at instruktøren informeres om eventuelle helbredsmæssige problemer, inden timen starter.

Fortrydelsesret
Når du har betalt for din holdtilmelding, bootcamp, booket tid til kostvejldening / træningsvejledning eller medlemskab til træning, kan pengene ikke refunderes for perioden. Se endvidere punktet opsigelse.

Det er muligt at videresælge din plads på holdtræning / bootcamp. Du skal kontakte CrossBox ApS inden dette sker, og et videresalg må aldrig foretages til en højere pris end hvad der er betalt for ydelsen. Omkostninger ifbm. salget af pladsen påhviler kunden.

Tid til kostvejledning / træningsvejledning kan ombookes med maks. 24 timers varsel. Aflyses der indenfor 24 timer fra den fastsatte aftale, kan tiden ikke ombookes, og der skal købes en ny tid.

Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan personale hos CrossBox forlange at se legitimation samt af få oplyst medlemsnr. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal foretages via eget login på medlemssiderne.

Nøglebrik
For at få adgang til lokalerne får man ved oprettelse af abonnemet udleveret en nøglebrik. Nøglebrikken er personlig, og må ikke udlånes. Nøglebrikken skal altid bruges ved ankomstregistrering til lokalerne, og før træning påbegyndes. Endvidere skal der ske registrering ved fremmøde til holdtræning, da pladsen på holdet ellers vil kunne videregives til et medlem på venteliste.
Udlånes nøglebrikken kan det medføre opsigelse fra CrossBox’s side med øjeblikkelig varsel. Endvidere forbeholder CrossBox sig ret til at opkræve et beløb svarende til en måneds træning fra medlemmet der har udlånt nøglebrikken.

Medlemsbetingelser
CrossBox kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret og meddelt via hjemmesiden.

Varighed/Medlemskab
Et medlemskab hos CrossBox er løbende, og kan opsiges af kunden og CrossBox løbende måned. Dog betales der ved køb af medlemskab for den løbende måned + næste måned, hvorfor den indledende bindingsperiode kan være op til 2 måneder. I særlige tilfælde forbeholder CrossBox sig ret til at opsige abonnementer med kortere varsel. Dette ved fx tyveri, hærværk, udlån af nøglebrik, manglende betaling, truende eller voldelig adfærd, gentagne overtrædelser af anvisninger for brug af lokaler eller ved tilmelding men gentagne manglende deltagelse på holdtræninger.

Opsigelse
Opsigelsesfrist for  abonnement er løbende måned. Opsigelsen skal ske ved at via eget login eller skriftligt til CrossBox. Kontakter du CrossBox for opsigelse, skal dette ske senest d. 4. sidste hverdag i måneden. Dog betales der ved køb af medlemskab for den løbende måned + næste måned, hvorfor den indledende bindingsperiode kan være op til 2 måneder.

Indhold i abonnement

Køb af abonnement indeholder rettighed for et medlem til at træne frit i CrossBox’s lokaler på Brogårdsvej 10a, 8370 Hadsten i den angivne åbningstid. Åbningstiden kan til hver en tid, ændres af CrossBox ApS. Endvidere giver abonnement adgang at deltage på forskellige holdtræninger (dog er der for de forskellige abonnementer, forskellige adgange til hold – primært aldersbestemt)

Særligt for abonnementer

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at CrossBox ApS er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Conventus må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. CrossBox ApS er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.  

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af CrossBox ApS eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 2 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra CrossBox ApS ændres med et varsel på løbende måned + 30 dage. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Vilkår for Kontobetalingsordning (klippekort)

CrossBox ApS

INDLEDNING

Disse vilkår finder anvendelse for Kundens brug af kontobetaling ordningen, og skal accepteres forud for udstedelse og anvendelse af brugernavn og adgangskode til kontobetaling.

Kontobetaling ordningen udstedes af CrossBox ApS og kan anvendes til køb af aktiviteter, som udbydes af CrossBox ApS, når disse aktiviteter er oplyst at være underlagt kontobetaling ordningen. Dette vil primært være i forbindelse med køb af enkelte holdydelser (klippekort)

Kontobetaling er en tillægsydelse til foreningssystemet Conventus, som CrossBox ApS benytter. Disse vilkår er dermed et tillæg til de vilkår Kunden har accepteret for brug af CrossBox ApS.

ANVENDELSE AF KONTOBETALING

Kontobetaling kan anvendes som betalingsmiddel for deltagelse i CrossBox ApS’s aktiviteter underlagt kontobetaling ordningen, og som Kunden vælger at tilmelde sig, eksempelvis fitness, cykling eller andet, som foreningen udbyder af aktiviteter.

Førend tilmelding til en aktivitet kan ske, skal Kunden indsætte et beløb på sin medlemskonto. Beløb indsættes via de accepterede betalingsmidler under login medlemsfunktionerne på www.crossbox.dk.

Tilmelding til aktiviteter sker herefter enten via CrossBox’s hjemmeside www.crossbox.dk eller via de terminaler, der er opstillet i lokalerne. Tilmelding sker via indtast af medlemsnummer eller brugernavn og den personlige adgangskode, der udstedes i forbindelse med oprettelse af medlemskontoen/kontobetaling, samt valg af den ønskede aktivitet og tidspunkt.

Ved tilmelding til en aktivitet, trækker CrossBox ApS købesummen herfor i det indestående beløb på medlemskontoen. Der kan kun ske tilmelding, hvis den indestående saldo på medlemskontoen overstiger købsprisen for den pågældende

Indbetalte beløb kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte hold/aktivitet. Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med den ansvarlige leder. Der modtages betaling fra flg. korttyper: Visa/Dankort, MasterCard, Visa, Visa Electron.

Rettigheder
Alle rettigheder til leverede digitale produkter tilhører CrossBox ApS. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. 

Ansvarsfraskrivelse
Udleveret materiale, blogs og øvrigt materiale er udarbejdet med baggrund i viden der er tilegnet via uddannelse og kurser. Hertil løbende indhentning af viden fra relevante kilder som udgiver artikler og afhandlinger på området. Alt indhold skal betragtes som guides, angivelser og inspiration, der stilles til rådighed, uden nogen form for garanti.

Al træning i CrossBox foregår på eget ansvar. Forældre der medtager børn/unge under 18 år, har ansvaret for at de benytter træningsredskaber forsvarligt, og i øvrigt ikke kommer til skade ifbm. træningen. Lokaler eller dele af lokalet som ar lukket af eller markeret med privat/ingen adgang må ikke benyttes, og færdsel i disse områder er på eget ansvar.
Som medlem hos CrossBox er man selv ansvarlig for at være i helbredsmæssig tilstand der tillader deltagelse på holdtræning eller fri træning. Ved deltagelse i holdtræning er det meget vigtigt at instruktøren informeres om eventuelle helbredsmæssige problemer, inden timen starter.

Fortrydelsesret
Når du har betalt for din holdtilmelding, bootcamp, booket tid til kostvejldening / træningsvejledning eller medlemskab til træning, kan pengene ikke refunderes for perioden. Se endvidere punktet opsigelse.

Det er muligt at videresælge din plads på holdtræning / bootcamp. Du skal kontakte CrossBox ApS inden dette sker, og et videresalg må aldrig foretages til en højere pris en hvad der er betalt for ydelsen.

Tid til kostvejledning / træningsvejledning kan ombookes med maks. 24 timers varsel. Aflyses der indenfor 24 timer fra den fastsatte aftale, kan tiden ikke ombookes, og der skal købes en ny tid.

Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan CrossBox forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal foretages via eget login på medlemssiderne.

Nøglebrik
For at få adgang til lokalerne får man ved oprettelse af abonnemet udleveret en nøglebrik. Nøglebrikken er personlig, og må ikke udlånes. Nøglebrikken skal altid bruges ved ankomstregistrering til lokalerne, og før træning påbegyndes. Endvidere skal der ske registrering ved fremmøde til holdtræning, da pladsen på holdet ellers vil kunne videregives til et medlem på venteliste.
Udlånes nøglebrikken kan det medføre opsigelse fra CrossBox’s side med øjeblikkelig varsel. Endvidere forbeholder CrossBox sig ret til at opkræve et beløb svarende til en måneds træning fra medlemmet der har udlånt nøglebrikken.

Medlemsbetingelser
CrossBox kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret og meddelt via hjemmesiden.

Varighed/Medlemskab
Et medlemskab hos CrossBox er løbende, og kan opsiges af kunden og CrossBox løbende måned. I særlige tilfælde forbeholder CrossBox sig ret til at opsige abonnementer med kortere varsel. Dett ved fx tyveri, hærværk, udlån af nøglebrik, manglende betaling, truende eller voldelig adfærd, ved gentagne overtrædelser af anvisninger for brug af lokaler eller ved deltagelse på holdtræninger.

Opsigelse
Opsigelsesfrist for  abonnement er løbende måned. Opsigelsen skal ske ved at via eget login eller skriftligt til CrossBox. Kontakter du CrossBox for opsigelse, skal dette ske senest d. 3. sidste hverdag i måneden.

Indhold i abonnement

Køb af abonnement indeholder rettighed for et medlem til at træne frit i CrossBox’s lokaler på Brogårdsvej 10, 8370 Hadsten i den angivne åbningstid. Endvidere at deltage på forskellige holdtræninger (dog er der for de forskellige abonnementer, forskellige adgange til hold – primært aldersbestemt)

Særligt for abonnementer

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at CrossBox ApS er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Conventus må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. CrossBox ApS er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.  

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af CrossBox ApS eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 2 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra CrossBox ApS ændres med et varsel på løbende måned + 30 dage. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Vilkår for Kontobetalingsordning (klippekort)

CrossBox ApS

INDLEDNING

Disse vilkår finder anvendelse for Kundens brug af kontobetaling ordningen, og skal accepteres forud for udstedelse og anvendelse af brugernavn og adgangskode til kontobetaling.

Kontobetaling ordningen udstedes af CrossBox ApS og kan anvendes til køb af aktiviteter, som udbydes af CrossBox ApS, når disse aktiviteter er oplyst at være underlagt kontobetaling ordningen. Dette vil primært være i forbindelse med køb af enkelte holdydelser (klippekort)

Kontobetaling er en tillægsydelse til foreningssystemet Conventus, som CrossBox ApS benytter. Disse vilkår er dermed et tillæg til de vilkår Kunden har accepteret for brug af CrossBox ApS.

ANVENDELSE AF KONTOBETALING

Kontobetaling kan anvendes som betalingsmiddel for deltagelse i CrossBox ApS’s aktiviteter underlagt kontobetaling ordningen, og som Kunden vælger at tilmelde sig, eksempelvis fitness, cykling eller andet, som foreningen udbyder af aktiviteter.

Førend tilmelding til en aktivitet kan ske, skal Kunden indsætte et beløb på sin medlemskonto. Beløb indsættes via de accepterede betalingsmidler under login medlemsfunktionerne på www.crossbox.dk.

Tilmelding til aktiviteter sker herefter enten via CrossBox’s hjemmeside www.crossbox.dk eller via de terminaler, der er opstillet i lokalerne. Tilmelding sker via indtast af medlemsnummer eller brugernavn og den personlige adgangskode, der udstedes i forbindelse med oprettelse af medlemskontoen/kontobetaling, samt valg af den ønskede aktivitet og tidspunkt.

Ved tilmelding til en aktivitet, trækker CrossBox ApS købesummen herfor i det indestående beløb på medlemskontoen. Der kan kun ske tilmelding, hvis den indestående saldo på medlemskontoen overstiger købsprisen for den pågældende

Indbetalte beløb kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen om det enkelte hold/aktivitet. Indbetalte beløb refunderes kun i særlige tilfælde, og kun efter aftale med den ansvarlige leder. Der modtages betaling fra flg. korttyper: Visa/Dankort, MasterCard, Visa, Visa Electron.

Rettigheder
Alle rettigheder til leverede digitale produkter tilhører CrossBox ApS. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. 

Ansvarsfraskrivelse
Udleveret materiale, blogs og øvrigt materiale er udarbejdet med baggrund i viden der er tilegnet via uddannelse og kurser. Hertil løbende indhentning af viden fra relevante kilder som udgiver artikler og afhandlinger på området. Alt indhold skal betragtes som guides, angivelser og inspiration, der stilles til rådighed, uden nogen form for garanti.

Al træning i CrossBox foregår på eget ansvar. Forældre der medtager børn/unge under 18 år, har ansvaret for at de benytter træningsredskaber forsvarligt, og i øvrigt ikke kommer til skade ifbm. træningen.
Som medlem hos CrossBox er man selv ansvarlig for at være i helbredsmæssig tilstand der tillader deltagelse på holdtræning eller fri træning. Ved deltagelse i holdtræning er det meget vigtigt at instruktøren informeres om eventuelle helbredsmæssige problemer, inden timen starter.

Fortrydelsesret
Når du har betalt for din holdtilmelding, bootcamp, booket tid til kostvejldening / træningsvejledning eller medlemskab til træning, kan pengene ikke refunderes for perioden. Se endvidere punktet opsigelse.

Det er muligt at videresælge din plads på holdtræning / bootcamp.
Tid til kostvejledning / træningsvejledning kan ombookes med maks. 24 timers varsel. Aflyses der indenfor 24 timer fra den fastsatte aftale, kan tiden ikke ombookes, og der skal købes en ny tid.

Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan CrossBox forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal foretages via eget login. 

Medlemsbetingelser
CrossBox kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret og meddelt via hjemmesiden.

Varighed/Medlemskab
Ved NETS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne.

Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. 
Opsigelsesfrist for NETS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske ved at via eget login eller skriftligt til CrossBox.